ไม่มีอะไรจะอัพบล็อก เลยหาบันทึกเก่า ๆ ย้อนหลังมาอัพครับ แล้วนาน ๆ ทีให้มีเนื้อหาสาระบ้าง

แต่ Entry นี้ คาดว่าคงมีผู้ให้ความสนใจน้อย แต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเอาไปเป็นแนวทาง

หรือจะเอาเนื้อหาบางส่วนไปจัดทำเป็นรายงานก็ได้

ย้อนไปวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนามีการจัดงานที่มีชื่อว่า

"มหกรรมมั่นใจเครื่องจักรกลไทย" ซึ่งมีสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพคนไทย สร้างความมั่นใจในเครื่องจักรกลไทยและลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

ภายในงานจะประกอบไปด้วยสินค้า ชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่สิค้าการเกษตร  พลังงานในชุมชน  แปรรูปอาหาร  บรรจุภัณฑ์  เป็นต้นและมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันดังนี้

1. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและพลังงานในชุมชน

2. กลุ่มเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

3. กลุ่มเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์

4. กลุ่มเครื่องจักรกลพื้นฐาน

 

เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลในงานมาได้หมดครับ ได้แต่เอาที่น่าสนใจมายกตัวอย่างได้เห็นกันเท่านั้น

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน  สร้างขึ้นเพื่อลดเวลาการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าวโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3  ส่วน  คือ  ชุดโครงสร้างฐานรองรับ  ชุดส่งกำลังต้นกำลังเป็นไฮดรอลิกส์  ส่งกำลังผ่านชุดกลไกถ่ายทอดกำลัง  ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์และเฟืองตรงไปขับชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวและชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวประกอบด้วยลูกกลิ้ง  2  ชุดหมุนเข้าหากัน  โดยมีครีบพาดแนวยาว  จำนวน  6  ครีบ  เชื่อมติดกับเหล็กท่อ  Steam  ขนาด  4  นิ้ว

สัดส่วนของเครื่องจักร  800 x  2,000 x  2,500 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  สามารถปอกเปลือกมะพร้าวสดใช้เวลาปอกเปลือกเฉลี่ย  4.93  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  730  ลูก/ชั่วโมง  การปอกเปลือกมะพร้าวแห้งใช้เวลาเฉลี่ย  4.98  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  722  ลูก/ชั่วโมง

การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเพื่อลดเวลาในการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าว  โดยใช้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแทนการใช้แรงงานคนและลดเวลาในการปอกเปลือกมะพร้าว

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ

 

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติเครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ  ควบคุมการหยอดด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  มีความแม่นยำในการหยอด  และควบคุมปริมาณน้ำแป้งที่หยอดได้เที่ยงตรง  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

สัดส่วนเครื่องจักร  1,000 x 1,000 x 1,250  มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  1  ถาด  ใช้เวลา  2  นาที

อัตราการใช้พลังงาน  ค่าไฟฟ้า  803.64  บาท/ปี

การนำไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการหยอดขนมครก  หรือขนมชนิดอื่นที่มีวิธีการผลิตที่ใกล้เคียงกันและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผสมสารเคมี  และสีได้ด้วย

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การแปรรูปเส้นใยกล้วยให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สามารถใช้งานได้ดี  และเป็นเส้นใยที่น่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาขึ้นในเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อลดการนำเข้าเส้นใยบางชนิดจากต่างประเทศที่สามารถใช้เส้นใยกล้วยแทนได้  และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สัดส่วนเครื่องจักร  ขนาดเครื่อง  600 x 1,100 x 1,100 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  เพื่อเพิ่มปริมาณการแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การนำไปใช้ประโยชน์

- เพื่อให้ได้เส้นใยเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้

- เพื่อนำลำต้นของกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- สามารถลดเวลาในการแยกเส้นใยจากกาบกล้วยลงได้มากกว่าการแยกแบบธรรมดา

 

ผลงานของ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย 

เครื่องล้างมะนาว

เครื่องล้างมะนาวมีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดมะนาวประมาณ 20,000 ผลต่อชั่วโมง  ด้วยระบบการทำงานของลูกกลิ้งแปรงไนล่อน  ที่มีน้ำฉีดพ่นและหมุนเวียน  สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  ผลมะนาวที่ผ่านการล้างสะอาด  ปราศจากการปนเปื้อน  พร้อมสำหรับนำไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการล้างผลไม้ตระกูลส้มและผลไม้ทรงกลมอื่น ๆ ได้ด้วย

สัดส่วนของเครื่องจักร ขนาดเครื่อง  600 x 2,700 x 1,000 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต อัตราการล้างมะนาว  20,000 – 30,000 ผล/ชั่วโมง

อัตราการใช้พลังงาน ใช้กำลังไฟ  220 V.  50 Hz.

การนำไปใช้ประโยชน์ ล้างทำความสะอาดมะนาวประมาณ  20,000 ผลต่อชั่วโมง  และยังสามารถสามารถประยุกต์ใช้กับการล้างผลไม้ตระกูลส้มและผลไม้ทรงกลมอื่น ๆ เช่น  มะกรูด  ส้ม  เป็นต้น

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องบดเมล็ดถั่วเหลือง

เป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัติ  โดยสามารถแบ่งขนาดของการบดได้  เพื่อให้ได้แป้งเมล็ดถั่วเหลืองที่มีความละเอียด  ซึ่งสามารถกำหนดความละเอียดได้ตามขนาดของตะแกรงโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  2  HP สำหรับชุดบดละเอียด  และมอเตอร์ไฟฟ้า  1  HP  สำหรับชุดบดหยาบ

สัดส่วนเครื่องจักร  550 x  750  x 1250  มิลลิเมตร

กำลังผลิต  ปริมาณวัถุดิบที่บดได้ใน  1  ชม.

ขนาดรูตะแกรง (มม.)

ปริมาณการบด (kg.)

5

87.8

3

42.8

2

12.5

รวม

143.1

อัตราการใช้พลังงาน  1 ชั่วโมงเท่ากับ  5.595  บาท

การนำไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการบดเมล็ดถั่วเหลืองความละเอียดสูง

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องปิดผนึกพลาสติกสำหรับแก้วน้ำ

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก  มีขนาด 23 x 62 x 78 เซนติเมตร  โครงสร้างเครื่องผลิตด้วยวัสดุแสตนเลสและวัสดุที่ได้มาตรฐานสำหรับผลิตอาหาร  สามารถบรรจุน้ำดื่มและทำการปิดผนึกได้ครั้งละ 2 ถ้วย  ถ้วยพลาสติกพอลิพรอพิลีนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร  สูง 95 มิลลิเมตร  และขนาดความจุ  220  มิลลิลิตร  ฟิล์มพลาสติกพอลิพรอพิลีนมีความหนา 40 ไมครอน  พิมพ์โลโก้สินค้าแบบ 2 โลโก้  จากออกแบบสร้างเครื่องและทดสอบประสิทธิภาพได้ผลดังต่อไปนี้  เวลาใช้เหมาะสมสำหรับการตั้งเปิดโซลินอยด์วาล์วเพื่อเติมน้ำ  เท่ากับ 9 วินาที  โดยถ้วยน้ำใบที่ 1 มีความจุปริมาตรเฉลี่ย 220.2 มิลลิลิตร และถ้วยที่สอง 219.7 มิลลิลิตร เวลาของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุดปิดผนึกไว้ที่ 2 วินาที  รวมเวลาทั้งหมดสำหรับการผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติกเท่ากับ 12 วินาที  อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับปิดผนึกด้วยฟิล์มพลาสติกโพลิพรอพิลีน  ที่มีความหนา 0.4 มิลลิเมตร  ให้ติดแน่นกับปากถ้วยพลาสติก  จะอยู่ในช่วง 230 – 240 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทำให้ฟิล์มติดกับถ้วยพลาสติกอย่างแน่น  โดยไม่เกิดการรั่วซึม  ในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามารถผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติกได้จำนวน 600 ถ้วย

การนำไปใช้ประโยชน์  สามารถใช้ในอุตสหกรรมขนาดย่อม  ในการผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติส  ด้วยการลงทุนที่ไม่สูงมาก

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องบรรจุซอสปรุงอาหารไทย

เครื่องบรรจุซอสปรุงรส  มีประสิทธิภาพในการบรรจุซอสปรุงรสอาหาร  ทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน  ประกอบจากสแตนเลสเกรดสำหรับทำอาหาร  ที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมตัวเครื่องประกอบด้วยหัวบรรจุ 1 หัว  ถังพักวัตถุดิบขนาด 30 ลิตร  และใช้ปั๊มลมที่มีกำลังลม 6 บาร์  ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพบว่า  เครื่องสามารถบรรจุซอสที่มีลักษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทั้งชนิดที่มีกากใย  มีความหนืด  เช่น  ซีอิ๊ว  น้ำพริก  น้ำจิ้มไก่  ซอสพริก  ซอสมะเขือเทศ  น้ำจิ้มต่าง ๆ โดยสามารถบรรจุซอสได้ตั้งแต่ 50-500 มิลลิลิตร  โดยปรับหมายเลขสเกลและปรับปริมาตรตามความต้องการ  เครื่องมีความเร็วในการบรรจุ 8-12 ขวดต่อนาที  โดยผู้ใช้สามารถเลือกบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ  คือใช้สวิตช์เท้าเหยียบทีละครั้ง  หรือบรรจุแบบต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติ

สัดส่วนเครื่องจักร  ขนาดเครื่อง  500 x 1,000 x 1,600  มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  -สามารถบรรจุซอสได้ตั้งแต่ 50-500 มิลลิลิตร

                     -ความเร็วในการบรรจุ 8-12 ขวดต่อนาที

อัตราการใช้พลังงาน  ใช้กำลังไฟ  220 V.  50 Hz.

การนำไปใช้ประโยชน์  สามารถบรรจุซอสที่มีลักษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทั้งชนิดที่มีกากใย  มีความหนืด  เช่น  ซีอิ๊ว  น้ำพริก  น้ำจิ้มไก่  ซอสพริก  ซอสมะเขือเทศ  น้ำจิ้มต่าง ๆ

 

ผลงานของ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Therm Engineering Co.,Ltd.)

เครื่องบดย่อย

เหมาะสำหรับการย่อยขยะชุมชน  ขยะอุตสาหกรรม  และขยะพลาสติกเพื่อใช้ทำปุ๋ย  การผลิตเชื้อเพลิงและเพื่อผลิตน้ำมันจากพลาสติกตามลำดับ  เครื่องบดย่อยสามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ทำการย่อย  ในกรณีที่มีการย่อยเกินกำลัง  ระบบสามารถหมุนกลับทางเพื่อคลายเศษวัสดุได้โดยอัตโนมัติ  ส่วนตัวฟันบดย่อยสามารถถอดกลับและเปลี่ยนได้เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

ขนาด

(ตัน/วัน)

ขนาดของเครื่อง

(ก x ย x ส) (เมตร)

น้ำหนักเครื่อง

(ตัน)

กำลังมอเตอร์

ระบบต้นกำลัง

15