ไม่มีอะไรจะอัพบล็อก เลยหาบันทึกเก่า ๆ ย้อนหลังมาอัพครับ แล้วนาน ๆ ทีให้มีเนื้อหาสาระบ้าง

แต่ Entry นี้ คาดว่าคงมีผู้ให้ความสนใจน้อย แต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะเอาไปเป็นแนวทาง

หรือจะเอาเนื้อหาบางส่วนไปจัดทำเป็นรายงานก็ได้

ย้อนไปวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนามีการจัดงานที่มีชื่อว่า

"มหกรรมมั่นใจเครื่องจักรกลไทย" ซึ่งมีสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพคนไทย สร้างความมั่นใจในเครื่องจักรกลไทยและลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ

ภายในงานจะประกอบไปด้วยสินค้า ชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีการผลิตหรือประกอบในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่สิค้าการเกษตร  พลังงานในชุมชน  แปรรูปอาหาร  บรรจุภัณฑ์  เป็นต้นและมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันดังนี้

1. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรและพลังงานในชุมชน

2. กลุ่มเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

3. กลุ่มเครื่องจักรกลบรรจุภัณฑ์

4. กลุ่มเครื่องจักรกลพื้นฐาน

 

เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลในงานมาได้หมดครับ ได้แต่เอาที่น่าสนใจมายกตัวอย่างได้เห็นกันเท่านั้น

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว

เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน  สร้างขึ้นเพื่อลดเวลาการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าวโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ  3  ส่วน  คือ  ชุดโครงสร้างฐานรองรับ  ชุดส่งกำลังต้นกำลังเป็นไฮดรอลิกส์  ส่งกำลังผ่านชุดกลไกถ่ายทอดกำลัง  ซึ่งประกอบด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์และเฟืองตรงไปขับชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวและชุดเพลาปอกเปลือกมะพร้าวประกอบด้วยลูกกลิ้ง  2  ชุดหมุนเข้าหากัน  โดยมีครีบพาดแนวยาว  จำนวน  6  ครีบ  เชื่อมติดกับเหล็กท่อ  Steam  ขนาด  4  นิ้ว

สัดส่วนของเครื่องจักร  800 x  2,000 x  2,500 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  สามารถปอกเปลือกมะพร้าวสดใช้เวลาปอกเปลือกเฉลี่ย  4.93  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  730  ลูก/ชั่วโมง  การปอกเปลือกมะพร้าวแห้งใช้เวลาเฉลี่ย  4.98  วินาที/ลูก  หรือประมาณ  722  ลูก/ชั่วโมง

การนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการสร้างเพื่อลดเวลาในการทำงานของคนในการปอกเปลือกมะพร้าว  โดยใช้เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแทนการใช้แรงงานคนและลดเวลาในการปอกเปลือกมะพร้าว

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ

 

 

ผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติเครื่องหยอดขนมครกอัตโนมัติ  ควบคุมการหยอดด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC)  มีความแม่นยำในการหยอด  และควบคุมปริมาณน้ำแป้งที่หยอดได้เที่ยงตรง  เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

สัดส่วนเครื่องจักร  1,000 x 1,000 x 1,250  มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  1  ถาด  ใช้เวลา  2  นาที

อัตราการใช้พลังงาน  ค่าไฟฟ้า  803.64  บาท/ปี

การนำไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการหยอดขนมครก  หรือขนมชนิดอื่นที่มีวิธีการผลิตที่ใกล้เคียงกันและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผสมสารเคมี  และสีได้ด้วย

 

ผลงานของ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เครื่องแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การแปรรูปเส้นใยกล้วยให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  สามารถใช้งานได้ดี  และเป็นเส้นใยที่น่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาขึ้นในเชิงอุตสาหกรรม  เพื่อลดการนำเข้าเส้นใยบางชนิดจากต่างประเทศที่สามารถใช้เส้นใยกล้วยแทนได้  และเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สัดส่วนเครื่องจักร  ขนาดเครื่อง  600 x 1,100 x 1,100 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  เพื่อเพิ่มปริมาณการแยกเส้นใยจากกาบกล้วย

การนำไปใช้ประโยชน์

- เพื่อให้ได้เส้นใยเพิ่มมากขึ้น

- เพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได้

- เพื่อนำลำต้นของกล้วยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- สามารถลดเวลาในการแยกเส้นใยจากกาบกล้วยลงได้มากกว่าการแยกแบบธรรมดา

 

ผลงานของ  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย 

เครื่องล้างมะนาว

เครื่องล้างมะนาวมีประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดมะนาวประมาณ 20,000 ผลต่อชั่วโมง  ด้วยระบบการทำงานของลูกกลิ้งแปรงไนล่อน  ที่มีน้ำฉีดพ่นและหมุนเวียน  สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  ผลมะนาวที่ผ่านการล้างสะอาด  ปราศจากการปนเปื้อน  พร้อมสำหรับนำไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้กับการล้างผลไม้ตระกูลส้มและผลไม้ทรงกลมอื่น ๆ ได้ด้วย

สัดส่วนของเครื่องจักร ขนาดเครื่อง  600 x 2,700 x 1,000 มิลลิเมตร

กำลังการผลิต อัตราการล้างมะนาว  20,000 – 30,000 ผล/ชั่วโมง

อัตราการใช้พลังงาน ใช้กำลังไฟ  220 V.  50 Hz.

การนำไปใช้ประโยชน์ ล้างทำความสะอาดมะนาวประมาณ  20,000 ผลต่อชั่วโมง  และยังสามารถสามารถประยุกต์ใช้กับการล้างผลไม้ตระกูลส้มและผลไม้ทรงกลมอื่น ๆ เช่น  มะกรูด  ส้ม  เป็นต้น

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องบดเมล็ดถั่วเหลือง

เป็นเครื่องกึ่งอัตโนมัติ  โดยสามารถแบ่งขนาดของการบดได้  เพื่อให้ได้แป้งเมล็ดถั่วเหลืองที่มีความละเอียด  ซึ่งสามารถกำหนดความละเอียดได้ตามขนาดของตะแกรงโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า  2  HP สำหรับชุดบดละเอียด  และมอเตอร์ไฟฟ้า  1  HP  สำหรับชุดบดหยาบ

สัดส่วนเครื่องจักร  550 x  750  x 1250  มิลลิเมตร

กำลังผลิต  ปริมาณวัถุดิบที่บดได้ใน  1  ชม.

ขนาดรูตะแกรง (มม.)

ปริมาณการบด (kg.)

5

87.8

3

42.8

2

12.5

รวม

143.1

อัตราการใช้พลังงาน  1 ชั่วโมงเท่ากับ  5.595  บาท

การนำไปใช้ประโยชน์  ใช้ในการบดเมล็ดถั่วเหลืองความละเอียดสูง

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องปิดผนึกพลาสติกสำหรับแก้วน้ำ

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติก  มีขนาด 23 x 62 x 78 เซนติเมตร  โครงสร้างเครื่องผลิตด้วยวัสดุแสตนเลสและวัสดุที่ได้มาตรฐานสำหรับผลิตอาหาร  สามารถบรรจุน้ำดื่มและทำการปิดผนึกได้ครั้งละ 2 ถ้วย  ถ้วยพลาสติกพอลิพรอพิลีนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร  สูง 95 มิลลิเมตร  และขนาดความจุ  220  มิลลิลิตร  ฟิล์มพลาสติกพอลิพรอพิลีนมีความหนา 40 ไมครอน  พิมพ์โลโก้สินค้าแบบ 2 โลโก้  จากออกแบบสร้างเครื่องและทดสอบประสิทธิภาพได้ผลดังต่อไปนี้  เวลาใช้เหมาะสมสำหรับการตั้งเปิดโซลินอยด์วาล์วเพื่อเติมน้ำ  เท่ากับ 9 วินาที  โดยถ้วยน้ำใบที่ 1 มีความจุปริมาตรเฉลี่ย 220.2 มิลลิลิตร และถ้วยที่สอง 219.7 มิลลิลิตร เวลาของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุดปิดผนึกไว้ที่ 2 วินาที  รวมเวลาทั้งหมดสำหรับการผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติกเท่ากับ 12 วินาที  อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับปิดผนึกด้วยฟิล์มพลาสติกโพลิพรอพิลีน  ที่มีความหนา 0.4 มิลลิเมตร  ให้ติดแน่นกับปากถ้วยพลาสติก  จะอยู่ในช่วง 230 – 240 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทำให้ฟิล์มติดกับถ้วยพลาสติกอย่างแน่น  โดยไม่เกิดการรั่วซึม  ในเวลาหนึ่งชั่วโมงสามารถผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติกได้จำนวน 600 ถ้วย

การนำไปใช้ประโยชน์  สามารถใช้ในอุตสหกรรมขนาดย่อม  ในการผลิตน้ำดื่มแบบถ้วยพลาสติส  ด้วยการลงทุนที่ไม่สูงมาก

 

ผลงานของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  

เครื่องบรรจุซอสปรุงอาหารไทย

เครื่องบรรจุซอสปรุงรส  มีประสิทธิภาพในการบรรจุซอสปรุงรสอาหาร  ทัดเทียมกับเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรม SMEs และวิสาหกิจชุมชน  ประกอบจากสแตนเลสเกรดสำหรับทำอาหาร  ที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมตัวเครื่องประกอบด้วยหัวบรรจุ 1 หัว  ถังพักวัตถุดิบขนาด 30 ลิตร  และใช้ปั๊มลมที่มีกำลังลม 6 บาร์  ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพบว่า  เครื่องสามารถบรรจุซอสที่มีลักษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทั้งชนิดที่มีกากใย  มีความหนืด  เช่น  ซีอิ๊ว  น้ำพริก  น้ำจิ้มไก่  ซอสพริก  ซอสมะเขือเทศ  น้ำจิ้มต่าง ๆ โดยสามารถบรรจุซอสได้ตั้งแต่ 50-500 มิลลิลิตร  โดยปรับหมายเลขสเกลและปรับปริมาตรตามความต้องการ  เครื่องมีความเร็วในการบรรจุ 8-12 ขวดต่อนาที  โดยผู้ใช้สามารถเลือกบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ  คือใช้สวิตช์เท้าเหยียบทีละครั้ง  หรือบรรจุแบบต่อเนื่องด้วยระบบอัตโนมัติ

สัดส่วนเครื่องจักร  ขนาดเครื่อง  500 x 1,000 x 1,600  มิลลิเมตร

กำลังการผลิต  -สามารถบรรจุซอสได้ตั้งแต่ 50-500 มิลลิลิตร

                     -ความเร็วในการบรรจุ 8-12 ขวดต่อนาที

อัตราการใช้พลังงาน  ใช้กำลังไฟ  220 V.  50 Hz.

การนำไปใช้ประโยชน์  สามารถบรรจุซอสที่มีลักษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทั้งชนิดที่มีกากใย  มีความหนืด  เช่น  ซีอิ๊ว  น้ำพริก  น้ำจิ้มไก่  ซอสพริก  ซอสมะเขือเทศ  น้ำจิ้มต่าง ๆ

 

ผลงานของ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Therm Engineering Co.,Ltd.)

เครื่องบดย่อย

เหมาะสำหรับการย่อยขยะชุมชน  ขยะอุตสาหกรรม  และขยะพลาสติกเพื่อใช้ทำปุ๋ย  การผลิตเชื้อเพลิงและเพื่อผลิตน้ำมันจากพลาสติกตามลำดับ  เครื่องบดย่อยสามารถตั้งโปรแกรมให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ทำการย่อย  ในกรณีที่มีการย่อยเกินกำลัง  ระบบสามารถหมุนกลับทางเพื่อคลายเศษวัสดุได้โดยอัตโนมัติ  ส่วนตัวฟันบดย่อยสามารถถอดกลับและเปลี่ยนได้เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

ขนาด

(ตัน/วัน)

ขนาดของเครื่อง

(ก x ย x ส) (เมตร)

น้ำหนักเครื่อง

(ตัน)

กำลังมอเตอร์

ระบบต้นกำลัง

15

1.5 x 2.5 x 2.5

2.0

30 Hp

เกียร์ทด/มอเตอร์ไฮดรอลิค

30

2.5 x 3.5 x 3.0

3.5

50 Hp

เกียร์ทด/มอเตอร์ไฮดรอลิค

70

3.0 x 4.0 x 4.0

6.0

100 Hp

เกียร์ทด/มอเตอร์ไฮดรอลิค

100

3.5 x 5.0 x 5.0

8.0

150 Hp

เกียร์ทด/มอเตอร์ไฮดรอลิค

กิ่งไม้ / ท่อนไม้                       >>>>>>

ขยะชุมชน / ขยะอุตสาหกรรม   >>>>>>

ยางรถยนต์                            >>>>>>

 

ผลงานของ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Therm Engineering Co.,Ltd.)

เตาเผาขยะปลอดมลพิษ THERM

เตาเผาขยะ THERM เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยที่จัดสร้างขึ้น  เพื่อการเผาขยะในครัวเรือน  ขยะชุมชน  ขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล  และขยะอุตสหกรรมจากโดรงงาน  ซึ่งออกแบบตามหลักทางวิศวกรรม  เตาเผาขยะ THERM ออกแบบให้มี 2 ห้องเผาเพื่อให้เกิดการเผาไหม่ขึ้น 2 ครั้ง  ห้องเผาทั้งสองใช้วัสดุทนความร้อนสูงไม่ต่ำกว่า 1,600 องศาเซลเซียส คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM ตัวฉนวน  และสีทนความร้อนมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

การเผาไหม้ครั้งที่ 1  เป็นการเผาไหม้ในห้องเผาขยะ  ซึ่งได้รับความร้อนจากหัวเผาและถูกควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ประมาณ 600 – 800 องศาเซลเซียส  ถ้าเป็นแบบโรตารี่คลิน  ห้องเผาจะสามารถหมุนได้เพื่อพลิกกลับขยะ

การเผาไหม้ครั้งที่ 2  เป็นการเผาไหม้ในห้องเผาควัน  ซึ่งได้รับความร้อนจากหัวเผาควัน  จะถูกควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไม่ให้น้อยกว่า 1,000 องศาเซลเซียส  และมีเวลาที่ก๊าซอยู่ในห้องเผานี้ (Resident Time) ไม่น้อยกว่า 2.0 วินาทีทั้งนี้เพื่อให้สารมลทินต่าง ๆ ที่ปนมากับก๊าซ  และสารระเหิดถูกทำลายจนหมด  ก่อนที่จะทำการปล่อยออกสู่บรรยากาศ (ในกรณีระบบขนาดเล็ก) หรือไหลเข้าสู่ระบบบำบัดก๊าซต่อไป (ในกรณีระบบขนาดใหญ่) เตาเผาขยะ THERM ที่ติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะสามารถกำจัดไดออกซิน – ฟูแรนได้เหลือค่าน้อยกว่า 0.1 ng/Nm3 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป

ข้อดีของเตาเผาขยะ THERM คือ มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย  โครงสร้างของเตาแข็งแรง  ทนทานสามารถป้อนขยะได้สะดวกและต่อเนื่อง  ใช้งานสะดวก  ควบคุม-บำรุงรักษาง่าย  มีประสิทธิภาพในการเผาสูง  ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  มีระบบควบคุมควันและเร่งการเผาไหม้  อีกทั้งยังสามารถเผาขยะมูลฝอยได้หลายชนิดในตัวเดียว

ผลงานของ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Therm Engineering Co.,Ltd.)

เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก

เครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเกิดจากการหลอมละลายพลาสติกด้วยความร้อนประมาณ 420 องศาเซลเซียส  ให้กลายเป็นของเหลวและเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สในถังปฏิกรณ์ซึ่งไม่ใช้ออกซิเจน (Pyrolysis) เมื่อแก๊สถูกทำให้เย็นลงพร้อมปรับสภาพของแก๊ส  จะถูกส่งไปควบแน่นด้วยระบบหล่อเย็นจนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง  ส่วนแก๊สที่ไม่ถูกกลั่นตัวจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่หัวเผาแก๊สเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวเอง  ส่วนเถ้าที่เกิดขึ้นด้านล่างของถังปฏิกรณ์สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาได้อีก

สำหรับน้ำมันที่ได้จากการกลั่น  สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องให้ความร้อน (หัวเผา) ได้โดยตรง  หรือนำไปเป็นน้ำมันพื้นฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นโดยโรงกลั่น เช่น ปตท. และบางจาก  เป็นต้น  หรืออาจเข้าสู่โรงกลั่นที่ออกแบบเฉพาะสำหรับน้ำมันนี้  ส่วนการที่จะนำไปใช้กับรถยนต์  ควรต้องมีการปรับสภาพน้ำมันหรือผสมก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

กระบวนการทั้งหมด  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลภาวะทางน้ำ  ทางอากาศ  หรือกลิ่นรบกวน  ที่มีผลต่อชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังเป็นการทำให้หลุมฝังกลบกลายเป็นบ่อน้ำมันอันมีค่าในด้านพลังงาน

รุ่น

MODEL

อัตราการป้อนขยะพลาสติก(ตัน/วัน)

อัตราผลิตน้ำมันไม่น้อยกว่า (ลิตร/วัน)

ขนาด

(กxยxส)

(เมตร)

น้ำหนักเตา (ตัน)

พื้นที่ติดตั้ง (เมตร)

PTF 05

5

3,000

4 x 6 x 6

25

6 x 8

PTF 10

10

6,000

8 x 12 x 6

50

14 x 16

PTF 20

20

12,000

15 x 12 x 6

100

20 x 16

 

ผลงานของ บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด (Natrawee Technology Co.,Ltd.)

เครื่องสีข้าว

ใครคิดว่าเครื่องสีข้าวต้องเป็นเครื่องที่ใหญ่ ซื้อมาสีเองที่บ้านไม่ได้ แล้วอยากกินข้าวที่เพิ่งสีมาสด ๆ ร้อน ๆ ต้องมองที่นี่ ผู้ผลิตเครื่องสีข้าวสมบูรณ์แบบ  ใช้ง่าย  คุณภาพดี  สีเร็ว  ปริมาณสีข้าวเปลือกมาก  เปอร์เซ็นต์หักน้อยได้ต้นข้าวมาก  ทำความสะอาดข้าวเปลือก และแยกข้าวกล้องในตัว  สีได้ทั้งข้าวขาว  ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ  เหมาะสำหรับเป็นโรงสีข้าวชุมชน

 
รุ่น M 1สีข้าวเปลือกได้ชั่วโมงละ 230 – 240 กิโลกรัมมอเตอร์ 4 ตัวรวมกัน 4.75 Hp  220 V.


รุ่น NW 2000 TURBOสีข้าวเปลือกได้ชั่วโมงละ 170 – 180 กิโลกรัมมอเตอร์  3 Hp  220 V.


รุ่น TV 02คัดข้าวสารได้ชั่วโมงละ 180 กิโลกรัมมอเตอร์ 1/3 Hp  220 V

 

ผลงานของ  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด(Thai Central Mechanics Co.,Ltd.)

เครื่องย่อยขยะเป็นปุ๋ยชีวภาพภายใน 1 วัน

ปัญหาขยะส่วนใหญ่เกิดจาก  ขยะอินทรีย์ซึ่งมีปริมาณมากถึงครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมด  ทางบริษัทจึงคิดค้นเครื่องย่อยสลายขยะชีวมวลให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพและน้ำสารอาหารที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

เครื่องแปลงขยะชีวมวลเป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างต่อเนื่อง  เครื่องนี้จะเปลี่ยนขยะชีวมวล (ขยะสด) ให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพภายใน 24 ชม. โดยไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและประหยัดพลังงาน

ระบบการทำงานเลียนแบบธรรมชาติ  ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่ผ่านการวิจัยและคัดแยกสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  ให้ผลผลิตออกมาเป็น  ปุ๋ยชีวภาพ  และน้ำสารอาหาร

Water Treatment เครื่องเติมอากาศให้น้ำขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง  ออกแบบจากแนวคิด “เรียบง่ายดีที่สุด(Simply is the best)” เรือเติมอากาศทั้ง 3 รุ่น  จึงมีขนาดเล็กที่สุด  น้ำหนักเบาที่สุด  ชิ้นส่วนน้อยที่สุดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดโดย  ให้ประสิทธิภาพในการแลกอากาศกับน้ำสูงที่สุด

 

ผลงานของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Ministry of Science And Technology)

หัวเผาอัจฉริยะ โดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ

หัวเผาอัจฉริยะ  เป็นเครื่องจักรที่สร้างพลังงานความร้อนและเปลวไฟจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ  ความร้อนที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย  แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล (เช่น  น้ำมันเตา  ก๊าซธรรมชาติ) ลักษณะการเผาไหม้  เมื่อทำงานเต็มที่จะเผาไหม้แบบสมบูรณ์ (ไร้ควัน) ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ที่สามารถปรับค่าให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบแต่ละชนิด  สามารถควบคุมปริมาณความร้อนได้ดีกว่าการนำเศษชีวมวลหรือฟืนไม้มาเผาโดยตรง

รุ่น

กำลังความร้อน (kw)

ไฟฟ้า (V/Hz)

กำลังพัดลม (W)

กำลังชุดจุดไฟ (W)

สกรูป้อนเชื้อเพลิง (W)

แรงดันลมอัด (bar)

SPB200

100-200

220/50

370

800

180

6

SPB350

150-350

220/50

370

800

180

6

 

 

ผลงานของ บริษัท เจซีเอ็ม เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด(JCM Best Technology Co.,Ltd.)

เครื่อง Spray Dryers

ซึ่งเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับแปรรูปอาหารทุกชนิด  แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปผงแป้งละเอียดชนิดเข้มข้น  เช่น  นมผง  สตอเบอรี่ผง  สัปปะรดผง  มะนาวผง  ว่านหางจระเข้ผง  ปลาร้าผง  ซิลิก้าผง  ฯลฯ  เครื่อง Spray Dryers ที่ผลิตมีหลายรุ่น  สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อม ถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สำหรับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจมากเครื่องหนึ่งครับ เหมาะเอาไปทำเป็นธุระกิจขายน้ำปั่นที่มีรสชาติหลากหลายได้ แต่เครื่องก็ไม่ใช่ถูก ๆ เครื่องเล็ก ๆ ก็หลักแสนแล้ว Undecided

 

ผลงานของ บริษัท ไทยเสกสรร จำกัด(Thai Sek Son Co.,Ltd.)

เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตและจำหน่ายเครื่องบรรจุสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติระบบต่าง ๆ พร้อมชุดลำเลียง  ที่ได้รับการยอมรับในวงการเครื่องสำอาง  เคมี  อาหาร  ยา  และสินค้าอื่นที่ต้องการบรรจุลงซอง  และได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO โดย SGS  ประเทศไทยในหัวข้อ  การออกแบบและการผลิต  ซึ่งปัจจุบันคือ ISO9001 : 2000

บริษัทเค้าทำเครื่องส่งออกด้วยนะครับ ส่วนตัวก็เคยได้ใช้เครื่องเค้าแล้วครับ ต้องขอยอมรับว่าใช้ได้จริง ๆ แถมทนทานมาก อยู่ได้เป็น 10 ปีเลย คุ้มค่าราคาที่ซื้อมาครับ

 

ผลงานของ บริษัท ควอลิตี้ แมชชีนทูล จำกัด(Quality Machine Tool Co.,Ltd.)

เครื่องตัดเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์วัสดุตัดจาก CNC LASER CUT ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น โลหะ พลาสติก และผลิตเครื่อง CNC LASER CUT รับออกแบบเครื่องเลเซอร์ตามต้องการ  รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์และซ่อมเครื่องเลเซอร์

 

ตัดพลาสติกเป็นรูปต่าง ๆ

Laser System ที่อยู่ในเครื่อง CNC

ขนาดโต๊ะ  :  1,200 x 800  มิลลิเมตร

อัตราส่วนความละเอียด  :  0.025  มิลลิเมตร

กำลังไฟ  :  AC 220 V. , 50 Hz.ความละเอียด  :  0.01  มิลลิเมตร

ใช้พลังงานรวม  1000 W.  

อุณหภูมิในการทำงาน 0 – 45  องศาเซลเซียส

ไฟล์ที่ใช้ได้  :  BMP , JPG , PLT , CDR , DWG , DXF , DST

Comment

Comment:

Tweet

ต้องการซ่อมเครื่องยิงเลเซอร์ กรุณาติต่อที่เบอร์ 0834451602

#3 By อาดี (27.55.3.181) on 2012-04-14 08:07

อา เอ็นทรี่ดี ๆ ที่โดนมองข้ามไปอีกแล้วsad smile

ถึงจะช้าไปหน่อย แต่ก็ขอมอบHot!ไว้ เผื่อสักวัน (?) สิ่งที่เป็นประโยชน์จะได้ไปสู่สายตาคนหมู่มากได้ค่ะsurprised smile

#2 By sora no hime★空のひめ on 2010-10-01 19:03

สนับสนุนและเอาใจช่วย ผลงานคนไทยครับ
SME ตีแตกกระจุยกระจาย surprised smile

#1 By タナカ on 2010-09-27 18:00